เอกสาร รีโนลิท มิติใหม่ในการทำถนนแห่งอนาคต
 
Page:  |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |  
Asian Express Highway road, Thakheelek-Chiangtung, Yangon-Mandalay
MYANMAR 2001

Milestone 123, Yangon-Mandalay road
MYANMAR 2001
Ho Chi Minh City
VIETNAM 2007

Hanoi Industrial Zone project
VIETNAM 2007
Dili Reconstruction of road used Renolith base, Dili
EAST TIMOR 2011

Dili Reconstruction of road used Renolith base, Dili
EAST TIMOR 2011


Copyright 1999 Renolith Technology Corporation Limited
Renolith Technology Corporation Vibhavadi Tower 16/5 F
51/3 Ngamwongwan Rd Ladyao Chathuchak Bangkok 10900 THAILAND
Tel. (662) 941-2526, (662) 941-2527, (662) 941-2734 Fax. (662) 941-2733
Hotline : (66) 81 069-1494 , (66) 89 048-1797
Email: sales@renolitech.com